Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psychology for Teachers: development and development potential of pupil

Class at Faculty of Arts |
APR190002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět předkládá vybrané psychologické poznatky potřebné pro porozumění a vedení edukačního procesu. Jde zejména o charakteristiku a vývoj poznávacích, motivačních a emočních procesů, psychických vlastností jedince a jejich změn v jednotlivých vývojových fázích, především v období dospívání.