Charles Explorer logo
🇬🇧

General Psychology

Class at Faculty of Arts |
APS500001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je vytvořit rozsáhlejší poznatkový rámec, zakládající vztahy mezi vybranými základními psychologickými kategoriemi, vycházející ze studia podstaty, struktury, rozměrů a organizace vědomí, vztahu vědomých a nevědomých psychických procesů, reprezentace reality ve vědomí a utváření mentálních modelů, teoretických zdrojů a možností aplikace kognitivních stylů osobnosti. V návaznosti na psychologii symbolu a metafory budou probrány psychologické aspekty diskursu a jejich využití v rámci narativní psychologie, dále psychologie konace a hlavní teoretická východiska a aplikační možnosti studia představivosti.