Charles Explorer logo
🇬🇧

Neuropsychology

Class at Faculty of Arts |
APS500002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má za cíl vybavit studenta základními teoretickými poznatky z oboru neuropsychologie, respektujícími historii jejích hlavních vývojových směrů a přihlížejícími především k jejím současným světovým trendům (výzkumným a klinickým) a v rámci možností, daných rozsahem předmětu, poskytnout "vhled" do metodologie; nabídnout seznámení s některými základními metodickými postupy a příležitost osvojit si jednodušší praktické způsobilosti v neuropsychologické diagnostice a rehabilitaci.