Charles Explorer logo
🇬🇧

Foundations of Psychotherapy

Class at Faculty of Arts |
APS500003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozbor psychoterapeutických kazuistik různých psychoterapeutických škol (KBT, rodinná a systematická psychoterapie, terapie zaměřená na emoce, psychoanalýza, gestalt)

Zahájení psychoterapie

Základní principy dětské psychotererapie

Skupinová psychoterapie

Psychedelika a psychoterapie

Výzkumy psychoterapie

Vzdělávání v psychoterapii

Psychoterapie poruch osobnosti (DBT, MBT, TFP)

Specifika psychoterapeutické práce s uprchlíky a migranty

Psychoterapeutická zařízení v ČR

Význam psychoterapie ve společnosti

Společné faktory v psychoterapii

Psychoterapie a neurovědy

Annotation

...