Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychodiagnostics of Adults

Class at Faculty of Arts |
APS500020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje se základními psychodiagnostickými postupy a vede studenty k procvičení práce s některými z nich v podobě konkrétních metod. Předmět navazuje zejména na znalosti studentů z oblasti metodologie, základů psychodiagnostiky a psychometrie, obecné psychologie, vývojové psychologie a psychopatologie.

V rámci výuky budou demonstrovány či prakticky administrovány vybrané psychodiagnostické metody. Studenti budou seznámeni s možnostmi jejich využití v praxi i ve výzkumu. U vybraných metod bude věnován prostor jejich teoretickým východiskům, způsobům administrace, vyhodnocení a interpretace, včetně etických souvislostí.

Předmět seznamuje se základními psychodiagnostickými postupy, metodami a testy které jsou užívány zejména v našem ku a vede studenty k procvičení práce s některými z nich. Po absolvování dvousemestrálního kurzu se budou studenti dobře orientovat v základních psychodiagnostických postupech