Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychology of Lifelong Development

Class at Faculty of Arts |
APS500031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Perinatální rizika pro vývoj jedince

Otázky vývojové psychologie

Neuropsychologie

Attachment a bonding

Dopad socio-ekonomicko-kulturních faktorů na vývoj

Jazykový vývoj

Prediktory úspěšného vzdělávacího rozvoje

Kognitivní vývoj (konstruktivistické pojetí)

Metakognitivní vývoj

Duševní zdraví dětí a adolescentů

Kognitivní superaging

Vývoj ve střední a pozdní dospělosti

Prediktory úspěšného stárnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Psychologie celoživotního vývoje se jako samostatný obor etablovala ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové psychologie, která se věnuje především vývoji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem a změnami člověka v průběhu celého životního cyklu, od narození po smrt, neboť mnohé charakteristiky dosahují svého vrcholu v pozdějších obdobích života (např. krystalická inteligence).

Jde o disciplínu multioborovou, protože studuje nejen psychologické a biologické faktory lidského vývoje, ale i sociální a kulturní kontext a historické okolnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními výzkumnými poznatky vztahujícími se k jednotlivým vývojovým obdobím a rovněž s poznatky o výzkumných metodách využívaných v této disciplíně.