Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychodiagnostics of Adults

Class at Faculty of Arts |
APS500034

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výuka předmětu bude dle vývoje aktuální situace probíhat buď prezenčně nebo distanční formou - on-line + individuální práce s doporučenými materiály, případně v podobě individuálních konzultací

Předmět seznamuje se základními psychodiagnostickými postupy a vede studenty k procvičení práce s některými z nich v podobě konkrétních metod. Předmět navazuje zejména na znalosti studentů z oblasti metodologie, základů psychodiagnostiky a psychometrie, obecné psychologie, vývojové psychologie a psychopatologie.

V rámci výuky budou demonstrovány či prakticky administrovány vybrané psychodiagnostické metody. Studenti budou seznámeni s možnostmi jejich využití v praxi i ve výzkumu. U vybraných metod bude věnován prostor jejich teoretickým východiskům, způsobům administrace, vyhodnocení a interpretace, včetně etických souvislostí.