Charles Explorer logo
🇬🇧

Management Psychology and Personnel Counseling

Class at Faculty of Arts |
APS500038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Část související s personální psychologií:

Úvod do personální psychologie

 (vymezení oboru, jeho historický kontext, multidisciplinární přesah, úloha personální  psychologie v moderní organizaci, cyklus pracovníka v organizaci pohledem psychologie)

Výběr pracovníků a tvorba pracovní skupiny

 (analýza pracovních míst, popis pracovního místa, výběr a adaptace pracovníků, fungování a  optimalizace činnosti pracovní skupiny, pracovní skupina v náročných podmínkách)

Přehled psychodiagnostických metod v současné personální psychologii

 (výběr a aplikace metody, správná definice kritérií, výhody a slabiny jednotlivých metod:  dotazníky, výkonové testy, pracovní pohovor, assessment centre, analýza dokumentace)

Motivace a hodnocení pracovníků

 (řízení výkonu zaměstnanců, hodnocení – systematičnost a spravedlnost, motivace a  pracovní spokojenost, systém benefitů z pohledu psychologie, budování loajality)

Pracovní kariéra a rozvoj

 (rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, development centre, řízení pracovní kariéry, adaptace na  změnu a propouštění, řízení změny z pohledu psychologie)

Pracovní podmínky a péče o pracovníky

 (pracovní zátěž a stres, psychologie zdraví v kontextu personální psychologie, psychologické  příčiny zvýšené absence, well-being, metodika high performing teams)

Vybraná témata současné personální psychologie

 (psychopatologie na pracovišti, gender problematika, personální marketing, práce  v nadnárodních korporacích a v multikulturním prostředí)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Část související s personální psychologií:

Předmět představuje standardní a vybraná současná témata personální psychologie v kontextu pracovním, organizačním, interdisciplinárním i multidisciplinárním. Předmět poskytuje přehled vybraných koncepcí a možností aplikací.