Charles Explorer logo
🇬🇧

Field Practice and Internships

Class at Faculty of Arts |
APS500039

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Poznání různých psychologických pracovišť a různých forem psychologické práce je důležitou součástí pro budoucí výkon profese.