Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Thesis Seminar I

Class at Faculty of Arts |
APS500040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti se seznámí se základními požadavky na přípravu diplomové práce z hlediska formálního, obsahového, metodologického. Seznámí se rovněž s opatřeními děkana FF UK i rektora UK, která stanovují postupy zpracování a odevzdání závěrečných prací.

Seminář je prakticky zaměřen, studenti analyzují diplomové práce obhájené na katedře psychologie FF UK v posledních 5 letech.