Charles Explorer logo
🇬🇧

Systemic Approach to Applied Psychology III

Class at Faculty of Arts |
APSV00002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(Navazuje na obsah letního i zimního semestru)

- Pomáhající systemické rozhovory - nácvik komplexní práce

- Systemický přístup k vlastní profesionální roli

- Kontexty a rámce v profesionálním vztahu ke klientovi

- Standardy a specifika systemické psychoterapie

- Zvláštnosti systemického přístupu v psychologickém poradenství

- Standardy a specifika systemického koučování

- Vedení systemických rozhovorů pod supervizí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní předmět do systemických a systémových přístupů ke klientům a vlastní profesionální roli v oborech aplikované psychologie. Poskytuje základy vedení systemických rozhovorů s klienty v psychoterapii, psychologickém poradenství a psychologickém koučování.

Rozvíjí sebereflexi studentů a zaměření na sebe sama, jako základního nástroje práce s klienty.