Charles Explorer logo
🇬🇧

Systemic Approach to Applied Psychology IV

Class at Faculty of Arts |
APSV00003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(Navazuje na obsah předchozích tří semestru)

Systemická krizová intervence

Systemický přístup a profesionální etika

Systemický přístup ve vztahu k jiným školám

Základy systemické psychoterapie

Základy systemického psychologického poradenství

Základy systemického psychologického koučování

Vedení systemických rozhovorů pod supervizí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvodní kurz do systemických a systémových přístupů ke klientům a vlastní profesionální roli v oborech aplikované psychologie. Poskytuje základy vedení systemických rozhovorů s klienty v psychoterapii, psychologickém poradenství a psychologickém koučování.

Rozvíjí sebereflexi studentů a zaměření na sebe sama, jako základního nástroje práce s klienty.