Charles Explorer logo
🇬🇧

Written work

Class at Faculty of Arts |
ARB500014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Student si na začátku semestru po dohodě s pedagogem-specialistou volí téma písemné práce z jedné ze tří následujících oblastí: 1. arabská jazykověda 2. arabská literatura 3. dějiny a kultura Blízkého východu

Student zpracuje rešerši k danému tématu a vypracuje písemnou práci v rozsahu textu min. 25 normostran (45 tis. znaků) v souladu s kritérii kladenými na odbornou stať. Student s pedagogem průběžně konzultuje metodologické, formální a obsahové problémy a otázky.