Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexikologie a lexikografie arabštiny

Class at Faculty of Arts |
ARB500019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Probíraná témata:

1. Úvod do lexikologie

2. Derivace I

3. Derivace II

4. Valence

5. Arabizace cizích výpůjček

6. Kompozice

7. Sémantický posun

8. Vytváření kalků

9. Lexikální variabilita v regionálních úzech MSA

10. Úvod do lexikografie

11. Arabská lexikografická tradice

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální kurz uvádí do problematiky arabské lexikologie a lexikografie. Náplní kurzu je především přehled metod obohacování slovní zásoby moderní spisovné arabštiny a přehledu arabské lexikografické tradice.

V první části hodiny je vyloženo určité dílčí téma, které je dále rozvíjeno na příkladech a lexikálních cvičeních.