Charles Explorer logo
🇬🇧

Quranic and Classical Arabic for Non-Arabists I

Class at Faculty of Arts |
ARB500041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.-3. arabské písmo a výslovnost arabských hlásek 4.-5. rod jmen, determinace, pádový systém 6. shoda pod. s příd. jménem, jmenná věta 7.-8. číslo jména (duál a plurál - vnější a vnitřní), pádový systém, shoda pod. s příd. jménem, jmenná věta 9. zájmena osobní a ukazovací 10. zájmenné sufixy 11. genitivní spojení 12. opakování a zápočtový týden

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz klasické arabštiny pro začátečníky bude zaměřen na výklad arabské gramatiky, doplněný překladovými cvičeními a četbou (především z Koránu a hadíthů). Je určen zájemcům o arabské písemné prameny ke studiu náboženství.

Cílem tohoto a navazujících předmětů bude schopnost studentů k samostatné četbě a porozumění arabským textům. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, bude nutná i důkladná domácí příprava.