Charles Explorer logo
🇬🇧

Quranic and Classical Arabic for Non-Arabists III

Class at Faculty of Arts |
ARB500045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. v rámci procvičování přehled probrané látky v předcházejícíh dvou semestrech a četba

2. imperfektum (indikativ)

3. imperfektum (subjunktiv) a modální slovesa

4. imperfektum (jusiv, imperativ, modus energicus)

5. vztažné věty

6.-7. rozšířené slovesné kmeny

7. stupňování přídavných jmen

8. slovesné pasivum

9.-10. číslovky

11. různé vedlejší věty

12. slabá slovesa (přehled)

13. opakování před testem

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz koránské a klasické arabštiny III bude zaměřen na výklad arabské gramatiky, doplněný překladovými cvičeními a četbou (především z Koránu a hadíthů). Je určen zájemcům o arabské písemné prameny ke studiu náboženství a navazuje na kurzy I a II.

Cílem tohoto je rozvinutí schopnosti studentů k samostatné četbě a porozumění arabským textům. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, bude nutná i důkladná domácí příprava.