Charles Explorer logo
🇬🇧

Morphology of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy

2) Skloňování substantiva I

3) Skloňování substantiva II

4) Skloňování substantiva III

5) Skloňování adjektiva

6) Jmenné tvary a stupňování adjektiva

7) Skloňování zájmen I

8) Skloňování zájmen II

9) Skloňování číslovek

10) Časování slovesa I: prézens a slovesné třídy

11) Časování slovesa II: analytické tvary

12) Časování slovesa III: infinitní slovesné tvary

13) Opakování, příprava zkoušky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci přednášky se diskutují základní pojmy morfologie, skloňování substantiva a adjektiva, jmenné tvary a stupňování adjektiva, skloňování zájmen a číslovek, časování slovesa a morfologický systém spisovné ruštiny ve srovnání se spisovnou češtinou.

Přednáška je doplněna seminářem. Atestace se bude provádět na základě písemné zkoušky na konci semestru.

Study programmes