Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod, základní pojmy syntaxe

2) Dependenční gramatika a její postavení v rusistice

3) Jednoduchá věta: subjekt

4) Jednoduchá věta: predikát

5) Jednoduchá věta: objekt

6) Jednoduchá věta: syntax pádů

7) Jednoduchá věta: atribut

8) Jednoduchá věta: doplněk

9) Složená věta: infinitiv

10) Složená věta: příčestí

11) Složená věta: přechodníky

12) Složená věta: vedlejší věty

13) Závěry, příprava zkoušky   Aktuální program bude na začátku semestru k dispozici v systému moodle.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednášce se analyzují hlavní syntaktické struktury spisovné ruštiny. Po úvodní diskuse základních pojmů tradiční a dependenční syntaxe budou postupně probírány jednotlivé větné členy a jednotlivé typy jednoduchých vět, poté sekundární predikace (polovětné útvary) a věty složené. Důležitým aspektem je srovnání s češtinou. Přednáška je doplněna seminářem.

V případě distanční výuky bude přednáška probíhat online (Microsoft Teams).

Study programmes