Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexicology and Word-formation of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod: jazykový znak a základní pojmy lexikologie

2. Synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, paronymie

3. Hyperonymie, hyponymie, lexikální pole

4. Strukturalistická a kognitivní lexikální sémantika

5. Základní pojmy slovotvorby

6. Derivace I: prefixy

7. Derivace II: sufixy I

8. Derivace III: sufixy II

9. Derivace IV: sufixy III

10. Kompozice

11. Konverze

12. Abreviace

13. Shrnutí, závěry, příprava zkoušky

Study programmes