Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Phonetics and Phonology of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy, úloha fonetiky a fonologie v dějinách lingvistiky

2) Fonologie, Grafematika I

3) Grafematika II

4) Fonetický přepis: Slavistické a ruské tradice, API

5) Vokály pod přízvukem

6) Vokály mimo přízvuk: fonetická stránka a různé fonologické interpretace

7) Vokály mimo přízvuk: specifika nepřízvučného vokalismu v koncovkách a jejich fonologická interpretace, distinktivní funkce přízvuku a klitika

8) Konsonanty I: korelace znělosti a její neutralizace

9) Konsonanty II: korelace palatalizovanosti a její neutralizace

10) Problém dlouhých palatálních sykavek

11) Cizí slova jako fonetický a fonologický podsystém

12) Fonotaktika, Ruský a český fonologický systém ve srovnání

13) Shrnutí, závěry    Aktuální program semináře bude spolu s účastníky sestaven na začátku semestru.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře se prohlubují a procvičují vědomosti získané během přednášky. Bude zde rovněž prostor pro samostatnou práci účastníků. V posledních týdnech semestru bude v rámci semináře probíhat příprava na písemný test z přednášky.

V případě distanční výuky bude seminář probíhat online (Microsoft Teams).