Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistic Analysis of Texts in Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Stylistické prostředky ruského jazyka.

Lexikální stylistika. Typické stylistické chyby.

Frazeologizmy. Problém stylistické charakteristiky komponentů a stylistického zařazení frazeologizmů. Transformace frazémů.

Funkční stylistika. Administrativní styl.

Funkční stylistika. Odborný styl.

Funkční stylistika. Publicistický styl.

Funkční stylistika. Hovorový styl.

Závěrečná cvičení (texty).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Disciplína je zaměřena na komplexní vnímání jazykových prostředků v rámci specifických stylistických podmínek. Cílem je zapojit lingvistické znalosti studentů do kontextu stylistického hodnocení jazyka. Z funkčních stylů se analyzuje styl odborný, administrativní, publicistický i hovorový. Pozornost je věnována nejen funkční, ale i praktické stylistice ruského jazyka, včetně stylistických chyb a způsobů jejich opravy. Provádí se důsledné praktické srovnání textů. Předmět má rovněž přispět k prohloubení znalosti praktického jazyka a k vytvoření předpokladů pro vlastní práci s psaným textem.

Požadavky na studenta:

- účast na seminářích s maximálním počtem absencí za semestr 3 týdny,

- plnění zadaných úkolů,

- úspěšné vykonání písemné zápočtové práce.