Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretative Seminar of Old Russian Literature

Class at Faculty of Arts |
ARJ100013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře (letní semestr 2023/2024) 20. 2.

- seznámení s programem semináře a požadavky na závěrečnou atestaci   27. 2.

- seznámení s vydáním pramenů a základní studijní literaturou; doporučení k přípravě referátů; uzlové momenty kulturního a literárního vývoje kyjevské a moskevské Rusi; periodizace kulturního vývoje staré Rusi   5. 3.

Hagiografická literatura kyjevské Rusi texty

Vyprávění o Borisi a Glebovi (Сказание о Борисе и Глебе)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.  

Život Feodosije Pečerského (Житие Феодосия Печерского)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.   12. 3.

Homiletika kyjevské Rusi text

Ilarion: Slovo o zákoně a milosti (Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.  

Počátky letopisectví kyjevské Rusi text

Nestor: Vyprávění o dávných dobách (Повесть временных лет)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4863

Nestorův letopis ruský. Praha 1954.

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika. Červený Kostelec 2014.   19. 3.

Velký tatarský vpád v písemnictví staré Rusi text

Zpěv o vyvrácení města Rjazaně chánem Batyjem (Повесть о разорении Рязани Батыем)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 5 (XIII век). Санкт Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879

Tři zpěvy staroruské. Praha 1955.  

Regionální písemnictví středověké Rusi texty

Vyprávění o Alexandru Něvském a Michailu Černigovském (Житие Александра Невского, Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 5 (XIII век). Санкт Петербург 1997. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.   26. 3.

Tatarské téma v literatuře moskevské Rusi texty

Zádonština (Задонщина)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 6 (XIV – середина XV века). Санкт Петербург 1999. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4880

Tři zpěvy staroruské. Praha 1955.  

O velké bitvě s Mamajem (Сказание о Мамаевом побоище)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 6 (XIV – середина XV века). Санкт Петербург 1999. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4880

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.   2. 4.

Hagiografie moskevské Rusi text

Život Sergije Radoněžského (Житие Сергия Радонежского)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 6 (XIV – середина XV века). Санкт Петербург 1999. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4880

Písemnictví ruského středověku: výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.  

Vyprávění vrcholné moskevské Rusi text

Vyprávění o Drákulovi (Сказание о Дракуле)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 7 (Вторая половина XV века). Санкт-Петербург 1999. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4883

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.   9. 4.

Státní ideje vrcholné moskevské Rusi text

Rodokmen knížat vladimirských (Сказание о князьях владимирских)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 9 (Конец XV – первая половина XVI века). Санкт-Петербург 2000. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4887

Povídky ze staré Rusi. Praha 1984.  

Idea Moskva – Třetí Řím texty listy mnicha Filofeje (Послания старца Филофея)

Библиотека литературы Древней Руси. Том 9 (Конец XV – первая половина XVI века). Санкт-Петербург 2000. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4887

Памятники литературы Древней Руси. конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984.   16. 4.

Písemnictví doby Ivana IV. Hrozného texty spisy Ivana Peresvětova (Сочинения Ивана Семеновича Пересветова)

Б

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako seminář, který integrálně rozvíjí znalosti o literárně-kulturním vývoji ruského historického a jazykového prostoru získané v rámci přednášky o problematice staroruské literatury. Náplní semináře bude čtení a interpretace vybraných textů písemnictví staré Rusi reprezentujících základní etapy literárního vývoje kyjevského a moskevského období.

Studenti budou seznámeni se základní sekundární literaturou, kritickým vydáním pramenů i nejnovějšími výsledky bádání v oblasti literární vědy. Ruský literární vývoj středověku a raného novověku bude interpretován jako výsledek vzájemného působení domácího kulturního zázemí (včetně folkloru) a cizích vlivů, které přicházely jak z oblasti byzantské, tak ze západní Evropy.

Texty budou voleny tak, aby reprezentovaly dominantní literární žánry daného období (životy svatých, historická vyprávění, pochvaly, homiletika, letopisy a další). Při interpretaci bude rovněž kladen důraz na jazykovou stránku literárních památek, především napětí a střetávání mezi různými stylovými rovinami.

Základní formou účasti studentů na semináři bude zpracování a prezentace samostatných referátů a aktivní účast v následných diskusích. Předmět připraví studenty k práci s texty a poskytne jim nezbytné metodologické a faktografické zázemí pro další studium včetně psaní bakalářské práce tematicky zaměřené na ruskou literaturu staršího období.