Charles Explorer logo
🇬🇧

Fundamental Categories of Russian Culture

Class at Faculty of Arts |
ARJ100014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program kursu:

Rusistika - sovětologie - ruština. Strategie studia Ruska v měnícím se časoprostoru.  

Písmo jako kulturní znak.  

Russkij - rossijskij. Rusové a další národy Ruska.

Struktura největšího státu světa.

Atributy státu a národa. Oficiální státní symbolika v ruském impériu, SSSR a Ruské federaci.

Emigrace - imigrace. Rusko zahraniční a zahraničí v Rusku.

Hlavní města - regiony - okraje.

Náboženství v současném Rusku

Pravoslaví

Čas a věčnost v ruské kultuře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je specifikovat základní rysy ruské kultury a uvést tak posluchače do jejího studia. Kurs není koncipován jako školní úvod, nýbrž seznamuje s vybraným okruhem obecně známých znaků, které jsou pro ruskou kulturu charakteristické a jejichž analýza umožní její teoretické uchopení.

Tato metoda tak ukazuje možnost interdisciplinárního přístupu ke kulturnímu faktu a odhaluje vazby a interpretační možnosti jednotlivých disciplín studia. Vychází z toho, že při studiu každé cizí kultury je nutné nejen pochopit určité rozdíly a specifické rysy, ale především si osvojit odlišný systém kategorií, v nich se daná kultura pohybuje.

Některé kategorie mohou mít v systému kultury odlišné naplnění či postavení, jiné mohou zcela absentovat. Naopak, mohou existovat kategorie, které zdrojová kultura recipienta vůbec nemá nebo existují pouze v atrofované podobě.

Výběr kategorií, na nichž je předmět založen, je koncipován tak, aby byly postupně představeny základní prvky ruské kultury a zároveň byl filologicky orientovanému posluchači vytvořen rámec pro pochopení dalších literárněvědných, filosofických a kulturologických disciplín, které jsou nedílnou součástí moderní rusistiky.