Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Political and Philosophical Thinking

Class at Faculty of Arts |
ARJ100015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Ruské sociálně-politické myšlení od středověku do konce 18. stoletípřednášející: Marek Příhodahodinová dotace: 6x2/- seznámení s programem kurzu, studijní literaturou a prameny obecná charakteristika duchovního světa staré Rusi; periodizace, základní pojmy a problémy sociálně-politického myšlení moskevského období západoevropský kontext kulturního vývoje staré Rusi formování duchovních proudů v moskevské společnosti druhé poloviny 15. – první poloviny 16. století (osifljané, něsťažatělé); kacířství ve staré Rusi a boj proti němu; historicko-společenský kontext sporu o církevní majetek nové modely uvažování o státu a společnosti 16. a 17. století (Ivan Peresvětov, Grigorij Kotošichin) odraz petrovských reforem v ruském myšlení osvícenství v Rusku a jeho představitelé (Vasilij Tatiščev, Děnis Fonvizin, Michail Ščerbatov, Alexandr Radiščev)    

Dějiny ruského politického a filozofického myšlení od romantismu po první polovinu 20. století přednášející: Hanuš Nyklhodinová dotace: 7x2/-

Slavjanofilství

Varianty ruského západnictví

Panslavismus a teorie kulturně-historických typů

Ruský radikalismus - anarchismus, nihilismus

Narodnictví 

Marxismus ve východní Evropě 

Eurasijství a meziválečná emigrace

Část doc. H. Nykla bude v akademickém roce 2022/2023 odučena blokově. Termín blokové výuky bude včas oznámen. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět si klade za cíl uvést posluchače do problematiky politického a filosofického myšlení Ruska. V první části předmětu budou studenti seznámeni s klíčovými etapami, hlavními proudy i reprezentanty ruského politického a filozofického myšlení od vzniku písemnictví do 18. století, které je charakterizováno vlivem klasicismu a osvícenských myšlenek i zrodem svébytné světské šlechtické kultury.

Zvláštní přednáškový okruh bude věnován počátku procesu národního obrození v prostředí menších národů ruského impéria v širších evropských souvislostech. V další části se přednáška zaměří na nejvýznamnější myšlenkové proudy v Rusku 19. a 20. století.

Vznik svébytné ruské filosofie je spojován s diskusí slavjanofilů a západníků. Slavjanofilové položili základy ruské náboženské filosofie, zatímco západníci souvisejí především s formováním ruského liberalismu a socialismu.

Na některé motivy slavjanofilské filosofie navazuje teorie kulturně-historických typů a panslavistická koncepce N. J.

Danilevského. Naopak sociální projektivismus dal vzniknout ruským revolučním proudům anarchistů, nihilistů a narodniků.

Pozoruhodný myšlenkový rozkvět přinesl přelom 19. a 20. století. Myšlenkové motivy tohoto období byly završeny v dílech ruské poříjnové emigrace.

V jejím rámci se výrazně projevil proud eurasijství, jedno z jehož center se nacházelo v tehdejším Československu. Jako samostatný proud bude představen ruský marxismus, který nabízel řadu variant původního učení.

Přednáška bude uzavřena shrnutím vývoje ruského myšlení po druhé světové válce a v současnosti.