Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Classical Literature

Class at Faculty of Arts |
ARJ100016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Předpoklady vzniku ruské klasické literatury. Ruský klasicismus a sentimentalismus.

Ruský romantismus a jeho představitelé v poezii a próze. M. J. Lermontov.

Žánrová a tematická struktura tvorby A. S. Puškina.

Poetika díla N. V. Gogola a její vliv na další vývoj ruské literatury.

Naturální škola a založení tradice ruského kritického realismu.

Tvorba I. A. Gončarova.

Tvorba I. S. Turgeněva. 

Tvorba M. J. Saltykova-Ščedrina.

Tvorba N. A. Někrasova.

Vývoj ruské prózy narodnické tradice. V. M. Garšin, G. I. Uspenskij, D. N. Mamin-Sibirjak, V. G. Korolenko. 

Tvorba N. S. Leskova.

Vývoj ruského dramatu 19. století. A. S. Gribojedov, A. N. Ostrovskij, A. V. Suchovo-Kobylin, A. K. Tolstoj, A. P. Čechov.

Ruská lyrika a její vývoj. F. I. Ťutčev. A. K. Tolstoj. A. A. Fet, V. S. Solovjov.

Vývoj ruské literární kritiky a žurnalistiky. 

Tvorba F. M. Dostojevského.

Tvorba L. N. Tolstého.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními charakteristikami ruské literatury 19. století. Z chronologického hlediska předmět zahajuje výklad o předpokladech vzniku ruské klasické literatury na přelomu 18. a 19. století, o vlivu a vlastnostech ruského klasicismu a sentimentalismu, a zakončuje charakteristika předpokladů nástupu moderny, symbolizované tvorbou A.

P. Čechova. V rámci jednotlivých přednášek budou posluchači obeznámeni se základními autory a směry ruské klasické literatury, stejně jako o vývoji a specifických vlastnostech jednotlivých druhů literatury ve studovaném období (próza, poezie, drama), stejně jako se základními postavami ruské literární kritiky.

Výklad bude směřovat ke komplexnímu uchopení fenoménu, bude zahrnovat roli literárních stylů, vývoj jednotlivých druhů a žánrů literatury, významné autorské osobnosti i dobové literární proudy a uskupení.

Study programmes