Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretativ Seminar of Russian Literaure (20th century)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 1. (3. 10.) ÚVOD, rozdělení referátů; Антон П. Чехов: Толстый и тонкий. http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1883_tolsty_i_tonky.shtml   2. (10. 10.) Иван Бунин: Господин из Сан-Франциско. http://ilibrary.ru/text/1016/index.html 17. 10. - stávka 3. (24. 10.)  • Валерий Я. Брюсов: Ключи тайн. http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_1903_kluchi.shtml

• В. Я. Брюсов:  Теперь, когда я проснулся; http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_0370.shtml

В зеркале.http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_0320.shtml   4. (31. 10.) Александр Александрович Блок: Снежная маска. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0052.shtml   5. (7. 11.) А. А. Блок: Балаганчик. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0100.shtml 14. 11. – děkanské volno (Týden humanitních věd)  6. (21. 11.) Василий Розанов: Опавшие листья (короб первый) minimálně po zápis: „Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно.Я понимаю, что это так, если я даю. Но когда мне дают?..(тоже философия).“http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1912_listya.shtml    7. (28. 11.) Осип Мандельштам: Утро акмеизма. /Об искусстве, Москва, Искусство 1995, с. 186-190/https://web.stanford.edu/class/slavic272/materials/declarations/mandelstam_utro1913.pdf

Конец романа. /Об искусстве, Москва, Искусство 1995, с. 242-246/ http://mandelshtam.lit-info.ru/mandelshtam/articles/konec-romana.htm

О. Мандельштам: Зверинец. Соломинка. Петрополь. Сумерки свободы. В Петербурге мы сойдемся снова. Tristia. [in: Tristia]. http://lib.ru/POEZIQ/MANDELSHTAM/stihi.txt   8. (5. 12.) • Пощечина общественному вкусу. https://www.litmir.me/br/?b=560183&p=1Первый всероссийский съезд баячей будущего. https://ruslit.traumlibrary.net/book/malevich-ss05-01/malevich-ss05-01.html#s003001

Слово как таковое. /Русский авантгард. Манифесты, декларации, програмные статьи (1908-1917). Москва, Композитор 2008, с. 99-110./ https://rozanova.net/second_page.pl?id=391&catid=14

Велимир Хлебников: Труба марсиан. /Русский авантгард. Манифесты, декларации, програмные статьи (1908-1917). Москва, Композитор 2008, с. 219-222/ http://hlebnikov.lit-info.ru/hlebnikov/proza/articles/truba-marsian.htm

• Владимир Маяковский: Облако в штанах. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0070.shtml    9. (12. 12.) • С. А. Есенин: Кобыльи корабли. http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0200.shtml

Сорокоуст. http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0210.shtml

• Литературные декларации имажинистов. http://dugward.ru/library/serebr/lit_deklaracii.html   10. (19. 12.) Михаил A. Булгаков: Собачье сердце. http://public-library.ru/Bulgakov.Mikhail/sobachye.html   11. (2. 1.) •Николай A. Заболоцкий: Поэзия обериутов. https://a4format.ru/pdf_files_bio/48fd986e.pdf

Н.А. Заболоцкий: Время. http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/poems.txt

•Даниил Хармс: Старуха. http://lib.ru/HARMS/staruha.txt    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Interpretační seminář z moderní ruské literatury

Obsah semináře je zvolen tak, aby si studenti utvořili konkrétní představu o proměnách poetiky ruské literatury 1. poloviny 20. století. Kurs je strukturován ve dvou plánech. Jednak je zaměřen na četbu vybraných ruských prozaických a básnických textů (mj. I. Bunin, A. Blok, A. Achmatovová, V. Majakovskij, V. Chlebnikov, V. Nabokov) a jejich a interpretaci. Jednak se seznámíme s programovými vystoupeními a manifesty představitelů základních směrů a škol (symbolisté, akméisté, futuristé, OBERIU ad.). Obsahem kursu je tedy postižení základních vývojových tendencí literatury zvoleného období. Studenti by také měli prokázat schopnost zaujmout vlastní postoj ke zkoumaným textům a problematikám.

Základní otázky:

• Jaké jsou hlavní rysy probíraného literárního směru či uskupení (i na základě vybraných manifestů, pokud jsou zařazeny)?

• Jakým způsobem se tyto znaky promítají do konkrétních uměleckých textů? (shodují se s programy? v čem ano a v čem ne?) Objevuje se v textu nová tematika?

• Jaký typ vypravěče (próza)/lyrického hrdiny (poezie) zde vystupuje? Jak je koncipován hlavní hrdina a vedlejší postavy?

• Jakým způsobem je zobrazen svět (časoprostor)?

• Jaké umělecké/stylistické prostředky jsou v textu voleny?

• Co textu říkáte jako čtenář/ka?

Požadavky pro splnění kursu: 1. referát (20 min.); 2. diskuse nad referátem; aktivní práce v hodinách; 3. v nerozhodných případech splnění testu, shrnujícího probranou látku.

Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.

Literatura:

Zadražilová, Miluše: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha, Karolinum 1995.

Pozner, Vladimir: Moderní ruská literatura 1885-1932. Praha, Jan Laichter 1932.

Východoevropská moderna a její evropský kontext I. Praha, Karolinum 1999.

Svatoň, Vladimír: Z druhého břehu (Studie a eseje o ruské literatuře). Praha, Torst 2002.

Jurij Ivanovič Miněralov, Irina Georgijevna Miněralova: Istorija russkoj litěratury XX veka, 1900-1920-je gody, Moskva, Vysšaja škola 2004.

Terras, Victor: A history of Russian literature, New Haven, London, Yale University Press, 1991.

Lauer, Reinhard: Geschichte der russischen Literatur. Von 1700 bis zur Gegenwart. Beck, München 2009