Charles Explorer logo
🇬🇧

Folklore of Rusia

Class at Faculty of Arts |
ARJ100021

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je seznámit studenty se specifickými mechanismy vypracovanými mluvenou tradicí za poslední tisíciletí, a to na materiálu baltského a východoslovanského folklóru. Zvláštní pozornost je věnována vývoji jednotlivých folklorních

žánrů a vztahu mezi folklórem a literaturou. Posluchači budou seznámeni s postavením folklorní tvorby v rámci systému kultury hlavních východoevropských národů. Přednáška rovněž seznamuje s dějinami evropské folkloristiky a se současnými metodami této vědní discipliny. Přednáška probíhá distančně podle pokynů vyučujícího.