Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language Exercises (Russian Language III.)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100027

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Cizinci v Rusku. Ovir. Druhové číslovky.2. Na celnici. Používaní druhových číslovek s podstatnými jmény.3. Pronájem bytu. Řadové číslovky.4. Na koleji. Zlomky.5. Jedeme na chatu. Souhrnná lekce na téma číslovky.6. Podnikání v Rusku. Sloveso - úvodní lekce.7. Opakovací lekce.8. Práce a zaměstnání. Časování sloves.9. Problémy současné ruské rodiny. Slovesný čas (1. část).10. Děti. Slovesný čas (2. část).11. Co zajímá dnešní ruskou mládež? Způsob sloves (1.část). Imperativ.12. Naše parta. Způsob sloves (2. část). Kondicionál.13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je dále rozvíjet konverzační schopnosti posluchačů a jejich schopnost aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky. Průběžné opakování a probírání nové látky bude rozvíjet receptivní a produktivní řečové dovednosti studentů; bude kladen důraz na kontextualizaci podávané informace, stále více bude procvičováno kompenzační vyjadřování.

Po absolvování kurzu student dokáže komunikovat s rodilým mluvčím, bezpečně rozumí středně náročným textům a také přednáškám svého studijního zaměření. Dokáže koncipovat text na probraná témata.