Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Seminar of Linguistic I.

Class at Faculty of Arts |
ARJ100035

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Čtyři jednoduchá pravidla a volba tématu.

2.      Kdy je práce vědecká?

3.      Prameny vědecké práce; primární, sekundární lit.

4.      Vědecká pokora a hrdost.

5.      Jak se vyjadřovat.

6.      Citace.

7.      Citace, parafráze, plagiát.

8.      K čemu slouží pozn. pod čarou?

9.      Nástrahy bc. / diplom. prací.

10. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze

11. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze

12. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze

13. Prezentace výstupních prací, ostatní problémy a diskuze

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako interaktivní seminář. Jeho cílem je aktivní účast studentů při přípravě bakalářských prací.

Předpokládá se znalost primárních zdrojů a odborné literatury k vybranému tématu získaná v rámci první části bakalářského semináře. Důraz je kladen na způsoby zpracování získané odborné literatury a již excerpovaných zdrojů.

V rámci předmětu studenti budou prezentovat výsledky z výzkumu vybraného tématu bakalářské práce. K získání atestace student předkládá závěrečnou práci v minimálním rozsahu 15-20 normostran, která svým obsahem přímo souvisí se zvoleným tématem bakalářské práce a v níž účastník semináře prokáže schopnost pracovat s literaturou i prameny a vytvářet odborný text.