Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretativ Seminar of Russian Literaure (20th century)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 1. (3. 10.) ÚVOD, rozdělení referátů; Антон П. Чехов: Толстый и тонкий. http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1883_tolsty_i_tonky.shtml   2. (10. 10.) Иван Бунин: Господин из Сан-Франциско. http://ilibrary.ru/text/1016/index.html 17. 10. - stávka 3. (24. 10.)  • Валерий Я. Брюсов: Ключи тайн. http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_1903_kluchi.shtml

• В. Я. Брюсов:  Теперь, когда я проснулся; http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_0370.shtml

В зеркале.http://az.lib.ru/b/brjusow_w_j/text_0320.shtml   4. (31. 10.) Александр Александрович Блок: Снежная маска. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0052.shtml   5. (7. 11.) А. А. Блок: Балаганчик. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0100.shtml 14. 11. – děkanské volno (Týden humanitních věd)  6. (21. 11.) Василий Розанов: Опавшие листья (короб первый) minimálně po zápis: „Презренный, ты не знаешь новой морали, по которой давать ближнему в ухо не только не порочно, но даже добродетельно.Я понимаю, что это так, если я даю. Но когда мне дают?..(тоже философия).“http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1912_listya.shtml    7. (28. 11.) Осип Мандельштам: Утро акмеизма. /Об искусстве, Москва, Искусство 1995, с. 186-190/https://web.stanford.edu/class/slavic272/materials/declarations/mandelstam_utro1913.pdf

Конец романа. /Об искусстве, Москва, Искусство 1995, с. 242-246/ http://mandelshtam.lit-info.ru/mandelshtam/articles/konec-romana.htm

О. Мандельштам: Зверинец. Соломинка. Петрополь. Сумерки свободы. В Петербурге мы сойдемся снова. Tristia. [in: Tristia]. http://lib.ru/POEZIQ/MANDELSHTAM/stihi.txt   8. (5. 12.) • Пощечина общественному вкусу. https://www.litmir.me/br/?b=560183&p=1Первый всероссийский съезд баячей будущего. https://ruslit.traumlibrary.net/book/malevich-ss05-01/malevich-ss05-01.html#s003001

Слово как таковое. /Русский авантгард. Манифесты, декларации, програмные статьи (1908-1917). Москва, Композитор 2008, с. 99-110./ https://rozanova.net/second_page.pl?id=391&catid=14

Велимир Хлебников: Труба марсиан. /Русский авантгард. Манифесты, декларации, програмные статьи (1908-1917). Москва, Композитор 2008, с. 219-222/ http://hlebnikov.lit-info.ru/hlebnikov/proza/articles/truba-marsian.htm

• Владимир Маяковский: Облако в штанах. http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0070.shtml    9. (12. 12.) • С. А. Есенин: Кобыльи корабли. http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0200.shtml

Сорокоуст. http://az.lib.ru/e/esenin_s_a/text_0210.shtml

• Литературные декларации имажинистов. http://dugward.ru/library/serebr/lit_deklaracii.html   10. (19. 12.) Михаил A. Булгаков: Собачье сердце. http://public-library.ru/Bulgakov.Mikhail/sobachye.html   11. (2. 1.) •Николай A. Заболоцкий: Поэзия обериутов. https://a4format.ru/pdf_files_bio/48fd986e.pdf

Н.А. Заболоцкий: Время. http://lib.ru/POEZIQ/ZABOLOCKIJ/poems.txt

•Даниил Хармс: Старуха. http://lib.ru/HARMS/staruha.txt    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Interpretační seminář z moderní ruské literatury

Obsah semináře je zvolen tak, aby si studenti utvořili konkrétní představu o proměnách poetiky ruské literatury 1. poloviny 20. století. Kurs je strukturován ve dvou plánech. Jednak je zaměřen na četbu vybraných ruských prozaických a básnických textů (mj. I. Bunin, A. Blok, V. Chodasevič, A. Achmatovová, V. Majakovskij, V. Chlebnikov, V. Nabokov, B. Pilňak) a jejich a interpretaci. V druhém plánu se seznámíme s programovými vystoupeními a manifesty představitelů základních směrů a škol (V. Brjusov, A. Bělyj, O. Mandelštam, futuristé ad.). Obsahem kursu je tedy postižení základních vývojových tendencí literatury zvoleného období. Studenti by také měli prokázat schopnost zaujmout vlastní postoj ke zkoumaným textům a problematikám.

Požadavky pro splnění: účast a aktivní práce v hodinách; úspěšné splnění testu, shrnujícího probranou látku.

Základní otázky:

• Jaké jsou hlavní rysy probíraného literárního směru či uskupení (i na základě vybraných manifestů, pokud jsou zařazeny)?

• Jakým způsobem se tyto znaky promítají do konkrétních uměleckých textů? (shodují se s programy? v čem ano a v čem ne?)

• Jaký typ vypravěče (próza)/lyrického hrdiny (poezie) zde vystupuje?

• Jakým způsobem je zobrazen svět?

• Jaké umělecké prostředky jsou v textu voleny?

• Co textu říkáte jako čtenář/ka?