Charles Explorer logo
🇬🇧

Russia and Czech Countries (History of Political, Social and Cultural Relationships) (to the end of the 19th century)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Část doc. H. Nykla 

České země a Rusko - nástin vzájemných kulturních a historických vazeb 

Ruská otázka u české politické a kulturní reprezentace 19. století

T. G. Masaryk a Rusko

Česko-ruské literární styky: recepce ruské literatury v "dlouhém" 19. století

Česká emigrace v ruské říši

Česko-ruské náboženské vztahy  

Část vyučovaná T. Chlaňovou

Úvod (vymezení předmětu zájmu kurzu, doporučená literatura ke studiu, podmínky k vykonání atestace); Nástin plánovaných témat; První projevy česko-ukrajinských styků (vzájemné vztahy mezi Kyjevskou Rusí a Velkomoravským knížectvím; vzájemné styky v husitském období; Pylyp Orlyk; čeští bratři a Ukrajina...);

Styky českých a ukrajinských obrozenců (vztah ukrajinského a českého obrození; zájem českých obrozenců o kulturní a politické snahy haličských Ukrajinců; zájem českých obrozenců o ukrajinský folklor; postoj české inteligence k ukrajinským emancipačním snahám)

Karel Havlíček Borovský a ukrajinská otázka; politická spolupráce Čechů a Ukrajinců v roce 1848; účast Ukrajinců na říšském sněmu v Kroměříži; autorita českých obrozenců v ukrajinském prostředí…); Česko-ukrajinské vztahy na přelomu 19. a 20. století; osobnost Ivana Franka (Ivan Franko a Karel Havlíček Borovský; Frankův zájem o Rukopisy; Franko a česká moderna; Frankovy studie o Janu Kollárovi; autorita Ivana Franka v českém prostředí).

České osídlení na východní Ukrajině; Volyňští Češi (historická perspektiva); Dokument: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10490914163-volynsti/21356226463¨; http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10802175125-moje-soukroma-valka/414235100011009-exodus/titulky. Český vliv na Bukovině – činnost Josefa Hlávky v Černovicích (rezidence metropolity v Černovicích; chrám arménské církve v Černovicích…).  

 Část vyučovaná P. Štollem 1. Dějiny ochranovského hnutí v Livonsku  2. Kulturní přínos ochranovského hnutí v Livonsku 3. Inspirace lotyšského národního hnutí českou zkušeností 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje se základními vazbami českého prostředí k Rusku a východní Evropě. Po stručném představení historických vazeb se výklad zaměří na vztahy českých zemí k Rusku a východní Evropě v 19. století.