Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises V (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Ekonomika Ruska. Jednoduché věty.

2. Průmysl. Hlavní větné členy.

3. Zemědělství. Vedlejší větné členy. Doplněk.

4. Politika. Vedlejší větné členy. Přívlastek.

5. Ekologie. Příslovečné určení.

6. Opakovací lekce.

7. Současná kultura Ruska. Činná a trpná vyjádření.

8. Svátky. Několikanásobné větné členy.

9. Tradice. Slovesa pohybu (1. část).

10. Media. Slovesa pohybu (2. část).

11. Systém školství. Význam a používání vidu sloves.

12. Zdravotnictví. Používání slovesného vidu v minulém čase.

13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

The subject is primarily intended for ÚVES students. The subject is not suitable for Erasmus+ exchange students without knowledge of Czech language, since the subject is taught in Czech. In order to participate in the course, a B2+ level in Czech is necessary. For students without knowledge of Czech are more suitable courses provided by the FFUK Language Center (ladislava.dolanová@ff.cuni.cz), where initial level A2 in Russian is required.

For the seminar JCV (groups of Natálie RAJNOCHOVÁ, Ph.D., Ekaterina RYCHEVA, Ph.D.) initial level B2 in Russian is required.

Cílem kurzu je dále prohloubit praktickou znalost ruského jazyka, upevnit a dále rozšířit znalost gramatických kategorií. Do programu kurzu bude zahrnuto seznámení s kulturologickou složkou areálového studia, budou využívány texty zvýšené složitosti s širokým zájmovým záběrem, budou zvyšovány nároky na kvantitu a kvalitu slovní zásoby. Větší část gramatického materiálu bude věnována obtížnějším syntaktickým jevům. Pozornost bude upřena především pak na problematiku z oblasti lexikologie. Zároveň bude respektována komunikativní zásada celkového přístupu k vyučování; předpokládají se konverzační a dialogická cvičení, krátké referování studentů na zadaná témata a psaní textů.