Charles Explorer logo
🇬🇧

Writing of Texts in Rusian Language for Teacher

Class at Faculty of Arts |
ARJ100062

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní funkční styly ruského jazyka. Didaktická práce s psaným textem v kontextu vyučování.

2. Publicistický styl.

3. Administrativní styl.

4. Odborný styl.

5. Umělecký styl.

6. Prostěsdělovací styl.

7. Práce s textem, zaměřená na zvládnutí grafického systému ruského jazyka.

8. Práce s textem, zaměřená na zvládání ruského pravopisu.

9. Metody realizace práce s textem ve výuce ruštiny.

10. Metody realizace práce s textem ve výuce ruštiny.

11. Metody realizace práce s textem ve výuce ruštiny.

12. Možnosti práce s adaptovaným textem. Vytváření vlastních materiálů – adaptace textu.

13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je jednak příprava studentů na psaní vlastních odborných, publicistických, administrativních, ale i uměleckých textů, jednak rozvíjení didaktických schopností práce s psaným textem v kontextu vyučování. Seminář je zaměřen na rozvíjení spisovného písemného projevu v ruském jazyce, tvořivého didaktického přístupu a praktických vyučovacích dovedností při psaní textů různých žánrů a při práci s nimi ve výuce ruštiny.

V průběhu seminářů se studenti seznámí se základními principy funkčních stylů, rozšíří si slovní zásobu a budou samostatně sestavovat texty, které budou následně analyzovány ze stylistického a didaktického hlediska. Předmět předpokládá využití teoretických a praktických dovedností získaných v dosavadních jazykových a propedeutických seminářích.

Po absolvování semináře by studenti měli být schopni psát texty na základě prostudovaného a analyzovaného materiálu, vyjádřit svůj názor na problematiku, napsat anotaci článku nebo knihy, využít osvojených gramatických, lexikálních a stylistických prostředků v písemném projevu, ale také pracovat s psaným textem při výuce ruštiny.