Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Russian Culture

Class at Faculty of Arts |
ARJ500001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata zmiňovaná běhek kursu:

Náboženství v Ruské federaci

Dějiny pravoslaví na Rusi a v Rusku

Pravoslaví v současné Ruské federaci

Starověrci: historie a současnost 

Pojetí času v pravoslaví

Struktura pravoslavného chrámu

Svátosti a obřady v pravoslaví

Islám v Ruské federaci: dějiny a současnost

Buddhimus a judaismus v Ruské federaci

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět si klade za cíl prohloubit znalosti z ruské kultury pomocí kritické reflexe jejích klíčových kategorií a vlastností. Hovořit se bude o takových fenoménech jako je pojetí národa, státu, kultury, jazyka, náboženství.