Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Literature in European Context (19th Century)

Class at Faculty of Arts |
ARJ500003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Areáové kontexty ruské literatury

Rusko-německé literární a kulturní vztahy

Rusko-francouzské literární a kulturní vztahy

Rusko-anglické literární a kulturní vztahy

Německé filosofické vlivy v Rusku

Rusko-italské literární a kulturní vztahy

Rusko-španělské literární a kulturní vztahy   

Témata referátů

Sentimentalismus v Rusku

         J. W. Göthe - Utrpení mladého Werthera X N. Karamzin – Ubohá Líza

         L. Sterne - Sentimentální cesta X N. Gogol – Mrtvé duše

Narežnyj a francouzská literatura

A. R. Lesage - Gil Blas X V. T: Narežnyj - Russkij Žil Bla

E. T. A. Hoffmann X ruská romantická próza

Román E. T. A. Hoffmana X A. F. Veltman – Lunatik, A. Pogorelskij – Dvojnik, F. M. Dostojevskij – Dvojnik

Puškin a Mérimée

Puškin a Byron

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин

 Puškin - Jižní poémy X Byron – Východní poémy (Džaur, Korzár, Lara atd.)

 Gogol a západní literatura

 F. Rabelais – Gartantua a Pantagruel X Gogol – Večery na samotě nedaleko Dikaňky (+ kontext dalších děl)

 Dante – Božská komedie X Mrtvé duše

W. Scott – ruský historický román

Waverley X M. N. Zagoskin – Jurij Miloslavskij

Lažečnikov

Tolstoj a západní literatura http://litnasledstvo.ru/site/book/id/20

 G. Flaubert – Paní Bovaryová X Anna Karenina

 J. J. Rousseau – Emil X Dětství – Chlapectví – Jinošství http://rousseau.rhga.ru/upload/iblock/c4e/50_Divilkovsky.pdf

Eugene Sue X Vsevolod Krestovskij

Tajnosti pařížské X Petěrbugskije truščoby

Henry Fielding X Ivan Gončarov

 Tom Jones X Obyčejný příběh

Dickens X Dostojevskij

Oliver Twist X Uražení a ponížení

Zola v Rusku http://litnasledstvo.ru/site/book/id/8

Zola – Germinal X D. N. Mamin-Sibirjak – Zoloto (ev. Gornoje gnězdo)

Zola – Nana X A. I. Kuprin – Jáma

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs poukazuje na vazby mezi klasickou ruskou literaturou a literaturami německou, francouzskou a anglickou. Zabývá se take vazbami ruské literatury a literatur bývalého Sovětského svazu se zřetelem na literatury baltské a literaturu ukrajinskou.

Část vyučovaná T. Chlaňovou si klade za cíl vytvořit širší rámec pro studium ukrajinské literatury sledováním podstatných souvislostí a vazeb s evropskými literárními proudy. Pozornost bude rovněž věnována vztahu ukrajinské a ruské kultury v 19. století.