Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Grammar and Reading of Old Texts of the Studied Areal Language I.

Class at Faculty of Arts |
ARJ500005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je koncipován jako úvod do studia historických fází národního jazyka a ohledem na specifický vývoj obou oblastí východoslovanského jazykového areálu. Pozornost bude věnována ve starších fázích vztahu národního jazyk k církevněslovanskému a k jihoslovanským vlivům na jeho formování.

Cílem kurzu je rozšířit teoretické znalosti struktury studovaného areálového jazyka o diachronní aspekt, přičemž pozornost se koncentruje na vznik a vývoj klíčových jazykových tendencí, které měly vliv na proměny staré ruštiny a východoslovanské redakce církevní slovanštiny. Současně s tím, se posluchači seznámí i s dějinami formování všech tří východoslovanských spisovných jazyků.

Seminární cvičení jsou zaměřena na praktickou analýzu staroruských textů a kladou si za cíl poskytnout návod, jak snadněji porozumět a interpretovat starší vývojové fáze studovaného areálového jazyka.