Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Thesis Seminar of Linguistic I

Class at Faculty of Arts |
ARJ500013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Volba tématu. Charakter práce.2. Vyhledávání bibliografických podkladů. Bibliografie a její sestavování.3. Pracovní plán. Obsah jako pracovní osnova.4. Vytvoření konečné verze konspektu práce.5. Příprava teoretické části práce.6. Příprava analytické části práce.7. Zásady excerpce jazykového materiálu z primárních zdrojů.8. Systematizace materiálu.9. Hlavní aspekty analýzy a deskripce materiálu.10. Prezentace témat diplomových prací a diskuze I.11. Prezentace témat diplomových prací a diskuze II.12. Prezentace témat diplomových prací a diskuze III.13. Prezentace témat diplomových prací a diskuze IV.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je studentům ukázat, jak nejlépe a metodologicky nejvhodněji zpracovat vybrané téma diplomové práce. Seminář má směřovat k osvojení základních mechanismů nezbytných při práci s teoretickými východisky stejně tak jako při systematizaci, analýze a deskripci konkrétního jazykového materiálu (excerpt).

Posluchač si má osvojit odborný způsob citace a odkazování, aktuální normy transkribce a transliterace, uvádění bibliografických údajů, včetně přílohového materiálu. V rámci předmětu studenti budou přednášet referáty související s konkrétní problematikou jednotlivých diplomových prací.