Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Thesis Seminar of Linguistic II

Class at Faculty of Arts |
ARJ500016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je studentům ukázat, jak nejlépe a metodologicky nejvhodněji zpracovat vybrané téma diplomové práce. Seminář má směřovat k osvojení základních mechanismů nezbytných při práci s teoretickými východisky stejně tak jako při systematizaci, analýze a deskripci konkrétního jazykového materiálu (excerpt).

Posluchač si má osvojit odborný způsob citace a odkazování, aktuální normy transkribce a transliterace, uvádění bibliografických údajů, včetně přílohového materiálu. V rámci předmětu studenti budou přednášet referáty související s konkrétní problematikou jednotlivých diplomových prací.