Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching Foreign Languages

Class at Faculty of Arts |
ARJ500023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka cizího jazyka: současná situace, problémy a perspektiva

Didaktické zásady metod výuky cizího jazyka

Výukové metody

Prezentace a procvičování fonetických jevů

Prezentace a procvičování slovní zásoby

Výuka gramatiky cizího jazyka

Poslech s porozuměním jako jedna ze základních řečových dovedností

Rozvoj řečové dovednosti - čtení

Rozvoj řečové dovednosti - mluvení

Rozvoj řečové dovednosti - psaní

Plánování a struktura hodiny cizího jazyka

Testování a hodnocení

Moderní počítačové technologie ve výuce cizího jazyka  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je interaktivní (viz kurz v Moodlu 2), neboť je vyučován s důrazem na využívání moderních informačních technologií a za pomocí současných trendů ve výuce cizího jazyka. Studenti získájí znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka a seznamí se s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Kurz je realizován prezenční formou, posluchači pravidelně docházejí a musí být přítomní na jednotlivých přednáškách.

Očekává se aktivní účast a zapojování do řešení a plnění různých praktických úkolů, sdílení a šíření výukových aktivit a dovedností mezi studenty.

Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského programu oboru Učitelství ruského jazyka pro střední školy.