Charles Explorer logo
🇬🇧

Development of Communication Skills in Russian Language II

Class at Faculty of Arts |
ARJ500032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

1. Stáří a stárnutí.

2. Náhradní mateřství.

3. Masová kultura.

4. Použití slangu, žargonu a jazyková norma.

5. Masový turismus.

6. Nakupování jako nemoc.

7. Dárky. Co, jak a komu darovat?

8. Loterie.

9. Korupce.

10. Zdravotnictví a alternativní medicína.

11. Doping.

12. Drogy.

13. Trest smrti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je další zdokonalení monologického a dialogického projevu studentů, zlepšení vyjadřovacích schopností a rozvoj nezbytných kompenzačních strategií. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti samostatně interpretovat a stylisticky vyhodnotit předložený text a prohloubit tak znalosti norem spisovné ruštiny.

Dalším cílem je rozvíjení schopnosti pohotově, logicky a stylisticky přiměřeně zformulovat a předložit vlastní názory a obhájit je v průběhu diskuze.