Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Process in the Russian Literature

Class at Faculty of Arts |
ARJ500033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

·         Současná literární situace, seznámení s literaturou, informace o průběhu a realizaci semináře.

·         Literární časopisy, ceny. Internetová literatura. Hraniční formy existence literatury.

·         non-fiction

·         Post(post)modernismus

·         Ženský rukopis

·         Nový realismus

·         Rusko mimo Rusko

·         Antiutopie

·         (ne)Historický román

·         Magický realismus a historismus

·         Aktuální jména v poezii

·         Nové drama

·         Masová literatura

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci tohoto semináře by si jeho účastnici měli získat povědomí nejen o jménech, dílech, tématech a směrech, které se vyskytují v ruské literatuře v prvních 20 letech 21. století, ale i o tom, jak se proměnila současná literární situace oproti situaci předešlých období a kde nacházíme ty kořeny, ze kterých vyrůstá. Kromě nezanedbatelného podílů rozboru konkrétních autorů a textů, cílem předmětu je seznámit účastníky s aktuálním vývojem tendenci ruské literatury, proměnami fungování „tlustých časopisů“, kritiky a literárních cen, růstem zájmu o non-fiction a jinými podobnými procesy.