Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Literature in European Context of the 20th Century and nowadays

Class at Faculty of Arts |
ARJ500038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1. úvod2. symbolisté – zakladatelé moderny3. A. Blok a koncepty symbolismu4. avantgarda – futuristický experiment: V. Majakovskij, V. Chlebnikov5. neoklasicismus – V. Chodasevič: solitér nebo pokračovatel symbolismu?; vzpomínková literatura6. V. Nabokov – most mezi modernou a postmodernou7. skaz a jazykový experiment u M. Zoščenka a A. Platonova8. podoby absurdní literatury: L. Dobyčin a K. Vaginov9. postmoderna – obecné rysy v evropském kontextu; specifika ruské postmoderny; zakladatelé: Ven. Jerofejev, A. Bitov10. vrcholná postmoderna: S. Sokolov, V. Sorokin, V. Pelevin, D. Prigov11. ruská postmoderna a „zápisky z podzemí“: V. Makanin, E. Limonov, L. Petruševská

12. polyfonní román a současná ruská literatura – Bachtinův koncept polyfonie, L. Ulická, M. Šiškin, S. Alexijevič, J. Vodolazkin13. neoklasicismus: A. Tarkovskij, I. Brodskij

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je koncipován na základě vybraných kapitol z dějin ruské literatury 20. a počátku 21. století. Těžiště je kladeno do období moderny, avantgardy a poté v plynulé návaznosti, již spoluvytváří exilová literatura, na období postmoderny či tzv. druhé avantgardy.

Cílem je nastínit specifický vývoj ruské literatury zvoleného období a poukázat i na její širší evropský kulturní a společenský kontext. Stěžejní literárněhistorické linie budou představeny skrze analýzu konkrétních uměleckých textů, které jsou pokládány za provokativní, rozporuplné či jinak štěpné.

K doplnění látky doporučujeme navštěvovat volitelné semináře, popř. s ohledem na časovou dotaci, i přednášky z dějin ruské literatury určené přednostně pro bakalářský cyklus.