Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Creative Writing in the Russian Language II

Class at Faculty of Arts |
ARJ500041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je koncipován jako praktická cvičení, zaměřena na nácvik dovednosti psát texty v cizím jazyce. Předpokládá se, že studenti se naučí psát kratší texty jak odborného tak soukromého charakteru.

Každá vyučovací hodina zahrnuje krátký teoretický výklad, věnovaný takovým jevům jako jsou: úloha textu ve výuce cizího jazyka, kompoziční struktura textu, problematika obsahu, obsahová struktura, pojem hlavního hrdiny nebo popisovaného jevů v textu. Praktická část obsahuje speciální cvičení, pomáhající studentům získat schopnost psát texty na základě prostudovaného a ohodnoceného materiálu, vyjádřit svůj názor na problematiku, napsat anotaci článku nebo knihy, použit při psaní všech gramatických, lexikálních a stylistických prostředků, které ovládají.