Charles Explorer logo
🇬🇧

Translation of Specialized Texts from the Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ500042

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

·         Úvod do předmětu, informace o průběhu a realizaci semináře.

·         Historie – odborný článek/ biografie historické postavy.

·         Politika/politologie – oficiální dokumenty, popis politického systému.

·         Vědecká publicistika – recenze na literárně historickou monografii.

·         Reklama vydavatelství – popis odborné historické monografie.

·         Jazykověda – učebnice pro vysokoškolské studium.

·         Překladatelství – kapitola z knihy o teorii překladu.

·         Filozofie – heslo do specializované encyklopedie.

·         Kritika literární vědy – doslov k překladu.

·         Literární věda/jazykověda teze klasiků ruské filologie.

·         Shrnutí poznatků o problematice.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto semináře je pomoct jeho účastníkům získat základní kompetence v oblasti překladu psaného textu obecně a zejména překladu odborných textů z těch sfér se kterými se studenti Filosofické fakulty setkávají nejčastěji: lingvistiky, literární vědy, historie aj. Bude zaměřen na lingvistické principy překladu textu, na aplikaci teorie překladu v praxi. Účastnici si rozšíří nebo upevní slovní zásobu, charakteristickou pro odborný styl (ruskou v porovnání s českou) a osvojí si tradiční překladatelské postupy při práci s konkrétními různorodými texty.