Charles Explorer logo
🇬🇧

Development of Communication Skills in Russian Language I

Class at Faculty of Arts |
ARJ500044

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:

1. Obraz současného Ruska doma a ve světě.

2. Globalizace.

3. Migrace.

4. Multikulturalismus.

5. Terorismus.

6. Klonování.

7. Homosexuální manželství.

8. Povinná vojenská služba.

9. Bezdomovci.

10. Kosmické programy.

11. Život v hlavním městě a v provincii.

12. Vegetariánství.

13. Eutanazie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je zdokonalení monologického a dialogického projevu studentů, zlepšení vyjadřovacích schopností a rozvoj nezbytných kompenzačních strategií. Kurz je zaměřen především na rozvíjení schopností logicky, přesně a pohotově vyjadřovat vlastní mínění, postoje a pocity.

Diskuze na aktuální témata jsou doplněné stylistickými rozbory autentických textů.