Charles Explorer logo
🇬🇧

Continuous Pedagogical Practice

Class at Faculty of Arts |
ARJ500050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V průběhu souvislé pedagogické praxe studenti navazují na poznatky, které získali v předcházejících typech praxí (tj. praxe náslechové a praxí průběžných) a v kurzech oborových didaktik, a tyto poznatky se učí aplikovat při vlastní výuce pod dohledem fakultního učitele. Souvislá praxe má tyto klíčové složky:

1) 6 náslechy v každé třídě, v níž posléze budou učit;

2) příprava na vlastní vyučování – vypracování plánů hodin a jejich rozbor s fakultním učitelem;

3) vyučování v celkové délce 36 hodin pod dohledem fakultního učitele;

4) rozbor odučených hodin s fakultním učitelem;

5) reflexe v deníku z praxe;

6) účast na běhu školy (dozory, pedagogické porady, rodičovské schůzky atp.);

7) instruktážní (před začátkem) a rozborový (po ukončení) seminář vedený vedoucím praxe.