Charles Explorer logo
🇬🇧

Vedic Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1/ 7. 10. - Úvodní přednáška: základní charakteristika védského náboženství; metodologické poznámky; problémy studia; dějiny bádání 2/ 14. 10. - Indoevropské dědictví: Migrace árjů a její problematika; vztah árjovské kultury k Indus Valley Civilization a pozdějším indickým náboženstvím; rané náboženství Rgvédu  3/ 21. 10. - Prameny: Védská literatura (Védy, Bráhmany, Áranjaky, Upanišady, Sútry) 28.10. - hodina odpadá, státní svátek 4/ 4. 11. Kosmogonie a kosmografie 5/ 11. 11. - Bohové: Theogonie; pantheon;  mytologie 6/ 18. 11. - Lidé: Anthropogonie; anthropologie; eschatologie 7/ 25. 11. - Rituál I: Domácí obřady - denní rituály, patero velkých obětí 8/ 2. 12. - Rituál II: Přechodové rituály 9/ 9. 12. - Rituál III: Velké/velebné (šrauta) rituály 10/ 16. 12. - Rituál IV: Film Altar of Fire a úvodní přednáška o rituálu agničajana; současné védské náboženství a problematika antropologického výzkumu 11/ 6. 1. - Náboženství Atharvavédu

Annotation

Basic survey of Vedic religion.