Charles Explorer logo
🇬🇧

Phenomenology of Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100088

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

  6.10.2023

Místo fenomenologie v rámci religionistiky. Historický kontext. Problém metody.   13.10.2023

Vliv filosofické fenomenologie. Edmund Husserl a jeho Idea fenomenologie. Základní pojmy filosofické fenomenologie: deskripce, antiredukcionismus, intencionalita, epoché, eidetická vize.   20.10.2023

Aplikovatelnost filosoficko-fenomenologických kategorií ve fenomenologii náboženství: komparativně-systematický, deskriptivní, empirický a historický přístup.   3.11.2023

Nathan Söderblom: Posvátno, moc a bázeň. Posvátno a morálka.   10.11.2023

Rudolf Otto: Racionální a iracionální aspekt náboženské zkušenosti. Posvátno jako numinózno, mysterium tremendum et fascinosum. Momenty posvátného: tremendum, majestas, energicum, mysterium, fascinans.   24.11.2023

Rudolf Otto: Posvátno jako numinózní hodnota. Posvátno jako kategorie a priori. Apriorní vybavení lidského ducha jako předpoklad možnosti a poznávací hodnoty náboženské zkušenosti.   1.12.2023

William Brede Kristensen: Absolutnost a existenciální hodnota náboženství.   8.12.2023

Gerardus van der Leeuw: Náboženství, fenomén a fenomenologie náboženství. Metoda fenomenologie náboženství. Subjekt a objekt náboženství, jejich vzájemné působení. Moc jako výkladový klíč náboženské zkušenosti.   15.12.2023

Joachim Wach: Náboženská zkušenost jako prožitek posvátného. Teoretický, praktický a sociologický modus jejího výrazu.   22.12.2023

Claas Jouco Bleeker: Theória, logos a entelecheia náboženského fenoménu.   5.1.2024

Jacques Waardenburg: Intencionalita jako základní východisko zkoumání náboženství.   12.1.2024

Mircea Eliade: Morfologie posvátna. Hierofanie v čase a prostoru. Náboženský symbol a mýtus.  

Normal 0 21 false false false

MicrosoftInternetExplorer4

Annotation

A systematic introduction to the phenomenological approach to religion.