Charles Explorer logo
🇬🇧

Phenomenology of Religion II

Class at Faculty of Arts |
ARL100089

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

  23.2.2024  

Mircea Eliade: Posvátno jako základní neredukovatelná kategorie religionistiky. Manifestace posvátného: hierofanie (kratofanie, ontofanie).   1.3.2024  

Svaté místo: Manifestace posvátného v prostoru. Sakrální prostor; střed, osa, pupek světa. Hierarchická struktura světa. Kosmos a chaos.   8.3.2024  

Svatý čas: Manifestace posvátného v čase. Čas kosmický a čas historický. Cyklus a linearita času. Illud tempus a liturgický rok.   15.3.2024  

Náboženský symbol: Průnik transcendentního do imanentního. Přímá hierofanie a symbolický systém. Symbolická "logika" a vyjádření paradoxu.   22.3.2024  

Mýtus: Mythos jako řeč a modus bytí. Realita a fikce. Mýtus, pravda a dějiny. Kosmogonický mýtus a mýtus o původu, theogonie. Eschatologická transpozice.   5.4.2024  

Kult, ritus, liturgie: Ustavování světa zpřítomňováním primordiální situace. Mýtus věčného návratu. "Ontologická žízeň", vztah k transcendentnu. Historizace a přeznačování.   12.4.2024  

Posvátné kameny. Symbolismus vody.   19.4.2024  

Nebe a nebeští bohové. Slunce a solární kult.   26.4.2024  

Měsíc a jeho mystika.   3.5.2024  

Země, chthonické epifanie.   10.5.2024  

Vegetace: Rity a symboly regenerace.   17.5.2024  

Zemědělství a kulty plodnosti.    

Annotation

A systematic introduction to the phenomenological approach to religion, as manifested in the work of Mircea Eliade.