Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Philosophy of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100090

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina

2. Víra, poznání Boha a první podoby atheismu v novověké filosofii (Hume, Holbach, Fichte)

3. Víra, etika a zlo (Kant, Fichte, Hegel)

4. Moderní emocionalita: strach před druhým, touha po uznání (Rousseau, Hobbes, Hegel)

5. Vznik moderního pojmu tolerance (Voltaire, Lessing, Goethe). Univerzalismus a náboženství (Kant)

6. Podoby nihilismu (Fichte, Jacobiho reakce a morální nihilismus „vše je dovoleno“)

7. „Cit pro nekonečno“, romantická láska, umění: romantici (Novalis, Hölderlin, Schleiermacher)

8. Vzestup Antigony: Nové pojetí ženy

9. Pantheistické koncepce náboženství: Spinoza, Schelling, Schleiermacher

10. Vznik sekularizačních teorií v Hegelově díle

11. Náboženství jako duchovní cvičení: Schopenhauer

12.  Smrt Boha a naděje na zrod nových bohů: Hegel a Nietzsche

13. Podoby sekularizovaného náboženství: láska (Comte), dějiny (Hegel), lidství (Feuerbach, Marx)

Annotation

In the course, the lecturer will present major philosophers of religion. Since philosophy of religion, partly a successor of theological thought, emerged only with the Enlightenment, we will take Enlightenment and its philosophers as a starting point.

In individual lectures, the lecturer will present a classical contribution to modern philosophy of religion, followed by a reflection of a contemporary problem linked to the classical motive.